NOC*NSF heeft voor de sport een aantal gedragsregels opgesteld die vooral bedoeld zijn om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

BV Zeeburg vindt het belangrijk om een veilig sportklimaat te bieden aan al haar leden, daarom onderschrijft zij deze gedragsregels.

Voor de jeugd hebben we een vertrouwenspersoon (VCP) aangesteld.

Zij is een van de ouders van een jeugdlid: Jetske Emmelkamp.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de jeugd