Menu Sluiten

Je kunt je aanmelden als lid door onderstaand inschrijfformulier met de doorlopende machtiging in te vullen en te verzenden. Opzegging van het lidmaatschap kan tweemaal per jaar, te weten voor 30 november of voor 31 juli.

Ben je jonger dan 16 jaar dan wordt gevraagd of je toestemming hebt van ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger om dit lidmaatschap aan te gaan.

(Velden met * zijn verplicht).

Ben je jonger dan 16 jaar dan heb je toestemming nodig van ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger om dit lidmaatschap aan te gaan.
Controleer bovenstaand bankrekeningnummer gaarne nauwkeurig.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts tweemaal per jaar geschieden, te weten voor dertig november of voor eenendertig juli. Schriftelijke opzegging, per mail, richten aan de secretaris van de vereniging.
Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonvereniging Zeeburg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonvereniging Zeeburg. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Badmintonvereniging Zeeburg Sumatrakade 799 1019 PX AMSTERDAM Incassant ID NL08ZZZ405347760000.
Meldt zich aan als lid van Badmintonvereniging Zeeburg en gaat akkoord met de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals beschreven in de statuten van de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 40543776