Voorzitter Paul de Rooij
Secretaris Han Riksten
Secretaris Marije van der Hulst
Jeugdzaken Annemieke Wolff
Penningmeester Ronald Erkamp
Naam, KvK-nummer en IBAN Banknummer Badmintonvereniging Zeeburg Kamer van Koophandel nr: 40534776 IBAN: NL94 INGB 0005 0339 86