Menu Sluiten

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de Jeugd afdeling - Jetske Emmelkamp

Badminton Vereniging Zeeburg wil een vereniging zijn waar voor alle leden een veilig sportklimaat geboden wordt en er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Naast onze gedragsregels  kent de vereniging voor de Jeugd een Vertrouwenscontactpersoon (VCP), die door het bestuur is aangesteld. De VCP heeft binnen de vereniging een neutrale positie.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, vrijwilligers en bestuurleden. De VCP neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting het bestuur.

Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP voor de jeugd afdeling opgenomen kan worden:

  • seksuele intimidatie
  • agressie en (verbaal) geweld
  • pesten
  • discriminatie

Met onderstaand emailformulier kun je contact opnemen met de Jeugd VCP