Menu Sluiten

Buurtkantine sporthal Zeeburg

Onderstaand artikel komt uit de IJOPENER, hét buurtmagazine voor het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland.

foto aan de slag
Jamal en Ahmad aan de slag in onze Buurtkamer
foto kantine
Onze Tom heeft stevig vertimmerd
foto bord opeing
Ga zeker langs en laat je verassen

Buurtkantine Sporthal Zeeburg

Een groot succes zijn de eerste avonden dat de Buurtkantine open is. Enthousiaste sporters komen binnen in de frisse en nieuwe kantine. Gezelligheid en vooral ontmoeting krijgen weer alle ruimte. Achter de bar verwelkomt Ahmad iedereen met een grote lach. Supertof dat daarmee de levendigheid ook na het sporten in de sporthal Zeeburg terug is.

De gebruikers van de sporthal kennen een grote diversiteit, passend bij de Indische Buurt. De kantine is er voor supporters, (jonge) sporters, senioren en buurtbewoners. Daarnaast opent de kantine voor medewerkers de weg naar de eerste (werk)ervaring en verdere kansen op sociaal en economisch gebied.

Samenwerking 4 sportverenigingen

Toen afgelopen zomer duidelijk werd dat de kantine dreigde te verdwijnen, is een samenwerking ontstaan tussen vier sportverenigingen. Deze vier verenigingen zijn de vaste gebruikers van de sporthal.

Als een paal boven water stond dat zo snel mogelijk de kantine weer open moest. Tegelijkertijd ontstond de wens om deze kantinecrisis als kans te zien. Er waren meteen volop ideeën om de kantine gezelliger te maken en meer als buurtkamer in te richten.

De vier sportverenigingen hebben contact gelegd met de stichting Educatief Centrum Oost. De stichting heeft als doel beroepsgerichte activiteiten te organiseren met als doel het creëren van werkgelegenheid. De stichting is in 2021 ontstaan vanuit community centrum De Meevaart uit de Balistraat en het bewonersinitiatief Samen Vooruit Oost.

Vervolgens zijn de sportverenigingen en de stichting in gesprek gegaan met gemeente Amsterdam. En met succes want midden in de Covid tijd heeft men kunnen starten met de verbouwing. De Buurtkantine biedt nu kansen aan studenten van EC Oost, als leerwerkbedrijf.

Sportief, Open en Thuis. Met de opening van de Kantine is de Zeeburghal een plek waar je graag komt.

Sporters genieten na een training of wedstrijd samen in de kantine van een drankje. Nieuwe plannen en ideeën ontstaan er. Dit versterkt de vitaliteit van de sportverenigingen. De kantine versterkt de verbondenheid binnen en tussen verenigingen. De hal wordt een echte thuishal voor deze verenigingen. De kantine biedt daarnaast ook de buurt een plek voor ontmoeting en het realiseren van plannen. Loop dus gerust eens binnen en maak vooral ook een praatje met de medewerkers van de kantine.

Derde Helft

Naast een drankje bestellen, zijn er ook een aantal hapjes te bestellen. Naast de traditionele bitterballen, zijn ook de falafelballen direct erg in trek. De ambitie is binnenkort ook een paar keer per week een eenvoudige daghap aan te bieden zowel voor sporters als buurtbewoners.

Volleybalverenging Netzo, Badmintonverenigig Zeeburg, Basketbalvereniging Flying Oost en de Rollerderby’s zijn dan ook erg blij met de komst van de Buurtkantine in ‘hun’ sporthal.