Inschrijfformulier

Inschrijfformulier + doorlopende machtiging nieuwe leden voor BVZeeburg

* Verplicht in te vullen velden
Meldt zich aan als lid van Badmintonvereniging Zeeburg en gaat akkoord met de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap zoals beschreven in de statuten van de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 40543776
Ben je jonger dan 16 jaar dan heb je toestemming nodig van ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger om dit lidmaatschap aan te gaan.
Van wie of op welke wijze heeft u van de badmintonvereniging vernomen?

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts tweemaal per jaar geschieden, te weten voor dertig november of voor eenendertig juli. Schriftelijke opzegging, per mail, richten aan de secretaris van de vereniging.

Controleer bovenstaand bankrekeningnummer gaarne nauwkeurig.
Door het insturen van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonvereniging Zeeburg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonvereniging Zeeburg. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Badmintonvereniging Zeeburg Leeuwenhoekstraat 17 1091 RX AMSTERDAM Incassant IDNL 08ZZZ 4054 5776 0000.

Uw gegevens zullen worden gebruikt conform onze Privacyverklaring .