Algemene Leden Vergadering – Maandag 9 oktober

Beste Zeeburgers,

Wij willen jullie graag uitnodigen om op maandag 9 oktober om 22.00 (in Sporthal Zeeburg) allen bijeen te komen om de resultaten van het afgelopen seizoen en de belangrijkste plannen voor het komende seizoen met ons te bespreken.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen bestuur, ingekomen stukken
 3. Concept notulen 2016–2017
 4. Jaarverslag bestuur 2016–2017
 5. Financieel verslag 2016–2017en decharge kascontrolecommissie
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Begroting 2017–2018
 8. Bijzondere contributieregelingen
 9. Ledenwerving en promotie
 10. Jeugd
 11. Competitie
 12. Rondvraag

We hopen jullie allemaal te zien de 9e!
Han, Tom, Tracey
Bestuur BV Zeeburg